ارائه یک الگوریتم پیشرفته: تنظیم ولتاژ سیستم تولید پراکنده درشبکه های توزیع

پروفیل ولتاژ در سیستم توزیع شامل اضافه یا کم بودن ولتاژ فیدرهای انتهایی و نامتعادلی ولتاژ بین سه فاز می باشد یکی از مشکلات قابل توجه در شبکه های توزیع مسئله نامناسب بودن پروفیل ولتاژ می باشد ولی تاثیر واحدهای تولید پراکنده برروی تنظیم ولتاژ می تواند مثبت و حتیمنفی باشد و این بستگی به سیستم توزیع مشخصات واحدهایتولید پراکنده و نیز مکان نصب آنها دارد ما دراین مقاله به ارائه یک الگوریتم پیشرفته پرداخته و آن را با روشهای دیگر مقایسه می کنیم نام الگوریتم پیشرفته ارائه شده (Multiple MLTC line drop compensation )می باشد و حسن این روش فیدبک گرفتن ولتاژ تمام فیدرها و کنترل برروی تمام واحدهای تولید پراکنده DG می باشد با بررسی این روش و مقایسه آن با روش (Line Drop Compensator) LDC به این نتیجه می رسیم که روش MLTC از روشهای دیگر بخصوص LDC کارایی بیشتری دارد.

 
محمدتقی عرب یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دزفول
محسن صدیقی – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
محمود جورابیان – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز
امیرحسین رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاددزفول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *