ارائه روشی نوین برای تطبیق استریو در تصاویر رنگی به کمک زنجیره های پیوسته

در یک سیستم استریو با داشتن دو یا چند تصویر از یک صحنه، مسئله ی اصلی برای تولید تصاویر سه بعدی، مسئله ی تطابق استریو است. در این راستا مهمترین کار، افزایش سرعت اجرا و دقت و همچنین کاهش پیچیدگی محاسباتی است. بهترین کاری که برای افزایش توام سرعت و دقت می توان انجام داد، کاهش فضای جستجوست. با توجه به اهمیت سرعت اجرا، از میان الگوریتم های مختلف بینایی استریو اعم از الگوریتم های بر مبنای پیکسل، بر مبنای سطح و بر مبنای ویژگی، روش مبتنی بر ویژگی در این مقاله انتخاب شده است. در روش مورد نظر، از لبه های غیر افقی پیوسته در خطوط اسکن متوالی، به عنوان ویژگی مناسب برای تطابق استفاده شده است. برای کاهش فضای جستجو، از قیود خط اپی پولار ، محدوده اختلاف مکانی، قید ترتیب، قید δdcروی مشتق سویی و موجک هار ) Haar (Wavelet استفاده شده است. همچنین برای کاهش عمل تطابق و در نتیجه افزایش سرعت اجرا، نقاط ویژگی یافت شده در مرحله ی اول را به صورت زنجیره هایی به هم متصل می کنیم و عمل تطابق را روی دو زنجیره ی مورد نظر از دو تصویر استریو، اعمال می کنیم. برای افزایش دقت هم از تصاویر استریوی رنگی استفاده کرده ایم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *