اثر D-STATCOMدر بهبود رفتار ديناميكي موتورهاي القايي هم محور مورد استفاده در سيستمهاي حفاري چاه هاي نفت

اين مقاله به مدلسازي و بررسي اثر D-STATCOM در بهبود رفتار ديناميكي موتورهاي القايي هم محور ميپردازد. سيستم مورد مطالعه در اين مقاله، شامل موتورهاي القايي هم محور است كه معمولا در صنايع حفاري نفت و گاز بكار ميرود. در اين مقاله، ابتدا اين سيستم و سپسD-STATCOM  معرفي و مدلسازي ميشود و پس از آن، اثر در بهبود ديناميك سيستم تحت حالتهاي مختلف عملكرد ازجمله راه اندازي، بارگذاري، اتصال كوتاه متقارن و نامتقارن و پلاگينگ با شبيه سازيهاي مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد. تمام مدلسازي و شبيه سازيهاي صورت گرفته به كمك سيمولينك انجام شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *