آشكارسازي ورود و تخمين جهت سيگنال دريافتي با آرايه آنتني

در اكثر روشهاي جه تيابي سيگنال ها، تعداد منابع ارسال كننده سيگنال از قبل معلوم فرض مي شود. در اين مقاله روشي ارائه
مي گردد كه قبل از اعمال روشهاي جهت يابي، تعداد منابع را بدست آورد. سپس در ادامه اين روش تعيين مرتبه مدل، به چند روش مهم و پركاربرد جه تيابي مانند     (Multiple Signal Classification (MUSIC كه اخيراً بطور گسترده براي تخمين جهت ورود سيگنال دريافتي استفاده ميشود معرفي و شبيه سازي مي گردد.

 

سيد باقر حسيني كراني
دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *