آشكارسازي جزيره مزارع بادي بر اساس اندازهگيري زاويه فاز

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – روش جديد آشكارسازي جزيره مزارع بادي
بر اساس اندازه گيري زاويه فاز

دانلود مقاله : روش جديد آشكارسازي جزيره مزارع بادي بر اساس اندازهگيري زاويه فاز

 

در اين مقاله روش جديدي براي آشكارسازي جزيره در واحدهاي توليد پراكنده بادي معرفي شده است. اين روش بر اساس پايش مداوم سيگنالهاي ولتاژ و جريان در پايانه

DG و اندازه گيري اختلاف زاويه فاز اين دو سيگنال عمل ميكند.

 

 

در قدم بعد نرخ اين اختلاف در حوزه زمان محاسبه شده و از آن به عنوان معيار آشكارسازي استفاده ميشود.

الگوريتم پيشنهادي با رله نرخ تغييرات فركانس كه يكي از مرسومترين رله هاي آشكارسازي ميباشد، مقايسه شده و نتايج بدست آمده حاكي از عملكرد مطلوب روش

پيشنهادي نسبت به رله نرخ تغيير فركانس، بخصوص در حالت هاي بحراني مانند نامتعادلي تواني كوچك در جزيره و سوئيچينگ بار است .
مطالعات شبيه سازي بر روي مزرعه بادي منجيل و در محيط PSCAD/EMTDC انجام شده است.

با پيشرفت تكنولوژيها ي مختلف و معرفي واحدهاي

كوچك توليد برق، به دليل تاثير مثبت آنها در كاهش تلفات ، بهبود پروفيل ولتاژ، قابليت انعطاف مشتركين و افزايش كارايي

آنها در بازارهاي برق و غيره، توجه به استفاده از منابع توليد پراكنده در صنعت برق افزايش يافته است .

 

مريم زادفلاح فرشمي – محمدصادق سپاسيان
دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *