جست و جو مقالات

دسته بندی

مدهاي الكترومكانيكي در حالت كار نرمال سيستم قدرت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - تخمين مدهاي الكترومكانيكي... read more

Post

مكانيابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازور با حفظ رويت پذيري در شرايط N-1دستگاههاي اندازه گيري

مكانيابي بهينه واحدهاي اندازهگيري فازور ) (PMUبا هـدف كاهش تعداد مورد نياز از اين […]

read more

Post

تخمين بهينه محل خطا در خطوط انتقال نيرو با استفاده از اطلاعات واحدهاي اندازهگيري فازور

تخمين دقيق محل خطا در خطوط انتقال ، از جمله موارد ضروري براي عملكرد […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100