جست و جو مقالات

دسته بندی

طبقه بندي پديده فرورزونانس توسط شبكه عصبي كوانتيزه كننده برداري و بر اساس ويژگيهاي استخراج شده توسط تبديل موجك

يكي از عوامل سوختن و خرابي ترانسفورماتورها در سيستم هاي... read more

Post

بررسي كمي عوامل مؤثر بر امپدانس توالي صفر كابلهاي زميني در يك مجتمع صنعتي

مقدار امپدانس توالي صفر و نسبت امپدانس توالي صفر به امپدانس توالي مثبت كابل […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100