جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود الگوريتم تشخيص چهره انسان در تصاوير رنگي با استفاده از سطح آستانه سازگار در تكنيك Segmentation

با توجه به كاربرد الگوريتم هاي موجود جهت تشخيص چهره انسان... read more

Post

بهبود الگوريتم تشخيص چهره انسان در تصاوير رنگي با استفاده از سطح آستانه سازگار در تكنيك Segmentation

يه سازي ميزان افزايش با توجه به كاربرد الگوريتم هاي موجود جهت تشخيص چهره […]

read more

Post

بهبود روشهاي ناحيهبندي تصاوير MRمغز انسان با استفاده از ويژگيهاي بافت تصوير

در اولين مرحلة تحليل تصاوير پزشكي اغلب لازم است كه تصوير به قسمتهاي مختلف […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 2 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100