جست و جو مقالات

دسته بندی

اثرات بيولوژيكي ميدان هاي الكترومغناطيسي فركانس پايين

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق - تحليل اثرات بيولوژيكي... read more

Post

بررسي مسائل مربوط به حريم و پيشنهاد تغيير ساختار استاندارد موجود در ايران

اگرچه تاكنون يك نظريه ي مستدل و علمي در ارتباط با اثرات سوء قرارگرفتن […]

read more

Post

بررسي الكترومغناطيسي باس داكت ژنراتور با استفاده از نرم افزار FEMLAB

ايجاد مي گردد.باس داكت ژنراتورهاي نيروگاهي از جمله تجهيـزات مهـم و حساس در نيروگاه […]

read more

Post

نقش آرايش هاي مختلف برج هاي خطوط انتقال در تأثيرات محيطي تجهيزات الكتريكي

از نگاه عموم مردم تأثيرات تجهيزات الكتريكي بدليل نقش ويژه آنها در زندگي روزمره […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100