جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي اثر بخشي آموزش حضوري بر الگوي مصرف مشتركين خانگي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق - بررسي اثر بخشي آموزش... read more

Post

مدلسازي بار مصرف كنندگان خانگي بندرعباس

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مدلسازي بار مصرف كنندگان خانگي بندرعباس […]

read more

Post

تنظ يم قراردادهاي بهينه مديريت مصرف و قطع بار با استفاده از تئوري بازي

يكي از راههاي تامين بار در صورت كمبود توليد و در ساعات پيك مصرف، […]

read more

Post

شيوه اي جديد براي استخراج مولفه هاي بار خانگي قابل جابجايي با استفاده از اطلاعات ميداني و شبيه سازي به منظور بكارگيري تكنيكهاي كنترل مصرف

كنترل مصرف تعيين استخراج مولفه هاي بار قابل جابجايي ، اصلي ترين ابزار مطالعات […]

read more

Post

ارائه راهكاري جديد براي مديريت غير مستقيم مصرف در محيط تجديد ساختار شده

ستقيم مصرف مطرح ميتجديد سـاختار در صـنعت بـرق و خريـد و فـروش بـرق بصورت […]

read more

Post

مطالعات اقتصادي كاربرد روشنايي ديجيتال در ايران

مصرف توسعه پر شتاب در همه ابعاد و رشد جمعيت موجب تسريع در رشد […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 0 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100