جست و جو مقالات

دسته بندی

تجزيه و تحليل و رتبهبندي موانع تسهيم دانش در سازمان هاي دولتي مطالعهي موردي: شركت توزيع برق استان يزد

در سالهاي اخير، يكي از اهداف اصلي مديران در استفاده از مديريت... read more

Post

تدوين و اجراي الگويي جامع جهت سنجش آمادگي پيادهسازي مديريت دانش در صنعت برق:

ا ورود به هزاره سوم، تغييرات سريع در فنآوريها و شدت پيچيدگي محيط روند […]

read more

Post

نقش پورتال ها در مديريت دانش شركت هاي برق منطقه اي

نو پا بودن صنعت فناوري اطلاعات در ايران و وجود پتانسيل بسيار بالا از […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100