جست و جو مقالات

دسته بندی

پتانسيل سنجي كمي كاهش مصرف انرژي الكتريكي مشتركان خانگي شهرهاي يزد، ميبد و مهريز با استفاده از روش تفكيك مولفه هاي بار

مطالعه بار از ديدگاههاي گوناگون صورت مي پذيرد. تشخيص و برآورد... read more

Post

بهينه سازي بهره برداري از تاسيسات تلمبه- ذخيره اي سياه بيشه (دوره هاي هفتگي)

در اين مقاله پس از تعريف صورت مساله در قالب مقدمه، ابتدا توضيحاتي در […]

read more

Post

قيمت گذاري بهينه با هدف مديريت بار در شبكه هاي توزيع الكتريكي

توسط توابع خطي تقاضا در اين مقاله، فرآيند قيمت گذاري بهينه در شبكههاي توزيع […]

read more

Post

استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبكه هاي توزيع با بكارگيري سيستم هاي فتوولتائيك

سيستم هاي فتوولتائيك به دليل امكان تبديل مستقيم انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي يكي […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100