جست و جو مقالات

دسته بندی

تخمين پارامترهاي ديناميكي ماشين سنكرون با استفاده از الگوريتم PSO بهبود يافته توسط تخمينگر حداقل مربعات

تخمين و تعيين پارامترهاي ديناميكي ماشينهاي سـنكرون بـا... read more

Post

ارزيابي روش مدار معادل مغناطيسي در تحليل و محاسبة اندوكتانسهاي ژنراتور سنكرون قطب برجسته

در اين مقاله به ارزيابي روش مدار معادل مغناطيسي در محاسبة اندوكتانس هاي ماشين […]

read more

Post

تخمين پارامترهاي مدار معادل ماشين سنكرون از تست هاي SSFR و ارائه يك مدار معادل كاهش درجه يافته با استفاده از Vector Fitting

شناسايي و تخمين دقيق پارامترهاي مدار معادل ماشين سنكرون براي بسياري از مطالعات مهم […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 2 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100