جست و جو مقالات

دسته بندی

كنترل و هدايت موشك به روش پردازش تصوير

تصوير بهترين روش براي دريافت اطلاعات توسط انسان ميباشد.... read more

Post

روش تبديل فوريه گسسته براي حذف مولفه DCميرا شونده در تخمين فازور

در هنگام تغييرات ناگهاني در شبكه قدرتكه بيشتر ناشي از وقوع خطا مي باشد، […]

read more

Post

كنترل سرعت موتور جريان متناوب بدون جاروبك

در اين مقاله، سرعت يك موتور جريان متناوب بدون جاروبك مغناطيس دايم سه فاز […]

read more

Post

روشي نوين در بهبود كنترل بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت برق جهت جداسازي مشترك و شبكه در ايجاد اغتشاشات هارمونيكي و عدم تعادل

در اين مقاله روش هاي فعلي كنترل تجهيزات بهبود دهنده ي يكپارچه ي كيفيت […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 10 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 8 downloads