جست و جو مقالات

دسته بندی

استفاده از كنترلر تكراري مرتبه 4k±1هارمونيكي در ساختار كنترل چندحلقهايبراي مبدل هاي جدا از شبكه

اين مقاله به بررسي و طراحي يك روش كنترل چند حلقه اي اصلاح... read more

Post

طراحي كنترلر چندحلقهاي اصلاح شدهبراي مبدلهاي UPSبا تخمين ولتاژ خروجي بوسيله فيلتر كالمن

اين مقاله، به بررسي و طراحي يك روش كنترل چند حلقه اي اصلاح شده […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100