جست و جو مقالات

دسته بندی

روشي جديد در بهبود تنظيم موقعيت مقاوم موتور DC با استفاده از كنترل فازي مدلغزشي

علی رغم گسترش سیستمهای A محرکهای DC همچنان یکی از پرکاربردترین... read more

Post

تعيين درجه هاي آزادي مبدل ماتريسي براي پياده سازي روش كنترل مستقيم گشتاور

روش كنترل مستقيم گشتاور ) ،(DTCيك روش كنترلـي بـا عملكرد بسيار مطلوب براي درايوهاي […]

read more

Post

روشي جديد در اندازه گيري پيوسته تخليه جزئي در ژنراتور و كاربرد آن در تشخيص وضعيت عايق

يكي از مناسبترين معيارهاي ارزيابي وضعيت عايق ژنراتور اندازهگيري ميزان تخليهجزئي PDاست. در حال […]

read more

Post

مقايسه روش ها و مدل هاي گوناگون خنك كاري پره هاي توربين گاز

چرخه هاي توربين هاي گاز پيشرفته براي افزايش دماي ورودي توربين از فناوري هاي […]

read more

Post

شبيه سازي پديده يخزدگي كابل ها بروش (CRREL (Cold Regions Research &Engineering Laboratory براساس داده هاي سازمان هواشناسي كشور

سرعت باد و ضخامت يخ دو كميت بسيار مهم در بارگذاري برج هاي خطوط […]

read more

Post

طراحي و بررسي اقتصادي سيستم برق خورشيدي براي يك ساختمان اداري در تهران

در اين مقاله سيستم برق خورشيدي متصل به شبكه براي يك ساختمان اداري به […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100