جست و جو مقالات

دسته بندی

مقایسه عملكرد سيستمهاي ANC پيشخور و پسخور تك كاناله در تضعيف نويز سينوسي و هارمونيكهاي آن

بخش عمده اي از كاربردهاي AANCمربوط به حذف نويز صوتي در كانالهاي... read more

Post

شبيهسازي يك سيستم كنترل فعال نويز ١×٢×٢با تخمين مسيرثانويه

در اين مقاله كارايي يك سيستم كنترل فعال نويز چندكاناله در برابر سيگنالهاي سينوسي […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100