جست و جو مقالات

دسته بندی

كاهش مؤثرتلفات شبكه توزيع ناحيه شرق استان خوزستان از طريق بازآرايي با قيود فازي

مقاله حاضر حاصل مطالعات و پروژه انجام شده به منظور بازآرايي... read more

Post

مطالعه شبكه 20 kvبخش سنتي شهر تبريز و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش تلفات با استفاده از نرم افزار DIgSILENT

شبكه توزيع سنتي شهر شهر تبريز از 60سال پيش بنا نهاده شده و بهره […]

read more

Post

مطالعه شبكه 20kv بخش سنتي شهر تبريز و ارائه راهكارهاي عملي جهت كاهش تلفات با استفاده از نرم افزار DIgSILENT

شبكه توزيع سنتي شهر شهر تبريز از 60 سال پيش بنا نهاده شده و […]

read more

Post

انتخاب بهينه آرايش كابل و نحوه زمين كردن غلاف به منظور كاهش تلفات و افزايش عمر كابل

نمايدنصب ناصحيح كابلهاي فشارقوي باعث گردش جريان در غلاف كابلهاي فشار قوي Sheathمي گردد […]

read more

Post

بررسي تاثير محل، ظرفيت و نحوه بهره برداري از منابع توليد پراكنده در كاهش تلفات شبكه هاي توزيع

امروزه با گسترش شهرها و نياز روزافزون به انرژي الكتريكـي و محدوديتهاي موجود از […]

read more

Post

منطق فازي در كنترل زمان واقعي ولتاژ / توان راكتيو و كاهش تلفات در شبكه برق منطقه اي فارس

در اين مقاله با استفاده از منطق فازي روش جديدي براي كنترل ولتاژ/ توان […]

read more

Post

بهينه سازي توان راكتيو در سيستم هاي توزيع با هدف کاهش تلفات به روش تئوري منطق فازي

بارهاي موجود در شبكه- هاي توزيع و انتقال انرژي الكتريكي به دليل پاره ای […]

read more

Post

تجددي ساختار شبكه توزيع توسط الگوريتم پيشنهادي MPSOبا تعامل فازي و در نظر گرفتن عدم قطعي ت

در سال های اخیر این استراتژی DFR در زمره بیشترین استراتژی های مشهور و […]

read more

Post

ارزيابي دقيق علت افزايش جريان غلاف فلزي كابل 132كيلوولت تبريز و تعيين آرايش بهينه غلاف بهمراه شبيه سازي با EMTP

در كابل هاي فشارقوي عموما يك يا دو غلاف فلري اطراف عايق كابل بمنظور […]

read more

Post

طراحي و ساخت ترانسفورماتورهاي جريان بالا

ترانسفورماتورهاي جريان بالا در صنعت براي تحقيقات و آزمايش تجهيزات شبكه، براي تغذيه كوره […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 0 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100