جست و جو مقالات

دسته بندی

انتخاب بهینه خازن های موازی در شبکه توزیع

در سال 1369 پروژه ای تحت عنوان استاندارد طرح پست 63/20 کیلو وات... read more

Post

چند مدل مناسب جهت محاسبه جریمه بدی مصرف در شبکه های توزیع نیرو

تجربه کشور های مختلف جهان نشان میدهد یکی از شیوه های مناسبی که میتواند […]

read more

Post

استفاده از برنامه های کامپیوتری در طراحی و برنامه ریزی شبکه های توزیع نیرو

امروزه انجام دقیق مطالعات برنامه ریزی و طراحی شبکه های توزیع نیروی برق بدون […]

read more

Post

کاهش اثرات افزایش ولتاژ در مناطق شهری بر انسان

افزایش روزمره مصرف انرژی سبب نیاز به افزایش توان انتقالی در خطوط انتقال مناطق […]

read more

Post

پست مدولار A

در این مقاله طرحی از یک پست مدولار ارائه میشود این پست بر مبنای […]

read more

Post

نقش کولر های ابی در کاهش مصرف برق شبکه های توزیع نیرو

با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور که عمده مناطق آن دارای آب و هوای […]

read more

Post

تامین برق مناطق روستایی و کم جمعیت قرار گرفته در مسیر خطوط انتقال انرژی الکتریکی

در این مقاله مسائل طراحی آزمایش و نصب سیستمی که به منظور تامین برق […]

read more

Post

بهینه کردن تلفات در سیستم های توزیع با استفاده از خازن

در این مجموعه دلایل استفاده از خازن های شنت و مسائل فنی  اقتصادی که […]

read more

Post

شیوه های مناسب آزاد سازی ظرفیت تجهیزات برق

اغلب اتفاق میافتد که یک کارخانه یا یک مرکز تولید با توجه به نیاز […]

read more

Post

بررسی علل بروز حوادث در شبکه های توزیع نیرو و روش های پیشگیری از آن ها

نقطه مقابل ایمنی حادثه است و هرکجا ایمنی و جود نداشته باشد حوادث اجتناب […]

read more

تازه ترین مقالات