جست و جو مقالات

دسته بندی

بهبود نتايج طبقه بندي سيگنال EEGدر سيستم هاي واسط مغز-كامپيوتر با استفاده از الگوريتم ژنتيك

هر زوج طبقه بندي كنندمغز از پيچيده ترين ارگان هاي موجود... read more

Post

مقايسه روش هاي شناسايي الگو براي تفسير نتايج آزمايش هاي انجام شده بر مدل سيمپيچ ترانس قدرت جهت تشخيص عيوب محوري و شعاعي

 به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانسفورماتور، طراحي روش هاي مونيتورينگ برخط […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 0 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100