جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي سيستم كنترل پيش بين بر اساس مدل فضاي حالت براي مبدل ماتريسي مستقيم، به منظور بهبود ضريب توان و كاهش ولتاژ مدل مشترك

اين مقاله كاربردي از سيستم كنترل پيش بين در مبدل ماتريسي... read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 10 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 8 downloads