جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي حرارتي

توجه به فعال شدن موضوع بازار برق در كشور، شفاف سازي قيمت... read more

Post

طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي حرارتي

اين نرم افزار جبا توجه به فعال شدن موضوع بازار برق در كشور، شفاف […]

read more

Post

تعيين شاخص هاي مرجع در واحدهاي بخار نيروگاه شهيد رجايي

فرسوده شدن نيروگاههاي حرارتي، عدم نظارت دقيق بر بهرهبرداري از نيروگاهها و گاهي اوقات […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 2 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100