جست و جو مقالات

دسته بندی

تحلیل سینماتیکی و دینامیکی دست مصنوعی سایبرنتیک تهران

دست سایبرنتیک تهران یک دست مصنوعی چند انگشتی است که برای... read more

تازه ترین مقالات