جست و جو مقالات

دسته بندی

بررسي خواص اپتوالکترونيکي فيلم نازک اکسيد قلع به روش افشاندن و كاربردآن بعنوان حسگر گاز

در اين مقاله اثرات تغييرات فشار گاز حامل ، فاصله دهانه خروجي... read more

Post

اثر ناخالصي ها در افزايش حساسيت حسگرهاي گازي اكسيد اينديوم تبخير شده به گاز هيدروژن و مقايسه نتايج با نمونه هاي اكسيد قلع تهيه شده به روش اسپري هيدروليزيز

در اين مقاله نتايج ساخت و تعيين ويژگيهـاي حسگرهاي گاز لايه نازك اكسيد اينديوم […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100