جست و جو مقالات

دسته بندی

سنسورهای گاز (Gas Sensor)

در محيط زندگی ما ممکن است آلاينده ها و گازهای بسياری وجود... read more

Post

روشي نوين براي جابجايي توليد به عنوان عمليات پيشگيرانه به منظور افزايش پايداري گذرا با استفاده از آناليز حساسيت شبكه عصبي تخمينگر امنيت

شيكي از مهم ترين شاخصهاي بيانگر پايداري گذرا، زمان رفـع بحرانــي Critical Clear Timeيــك […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 0 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100