جست و جو مقالات

دسته بندی

تحلیل جریان خون در انشقاق آئورت شکمی با استفاده از روش عددی

اغلب بیماریهای عروقی از جمله تصلب شرایین(AS) در مواضعی از... read more

تازه ترین مقالات