جست و جو مقالات

دسته بندی

طراحی اتوپایلوت با استفاده از حالت جدول بندی بهره و فیدبک برای موشکی با عملگرهای آیرودینامیکی

دراین مقاله طراحی یک اتوپایلوت چندمتغیره با استفاده از... read more

Post

طراحی اتوپایلات با استفاده از جدول بندی بهره و فیدبک حالت برای موشکی با علگردهای آیرودینامیکی

در این مقاله طراحی یک اتوپاییلوت چند متغیره با استفاده از روش کنترل فیدبک […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 0 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100