جست و جو مقالات

دسته بندی

برنامه ريزي استراتژيك در شركت توزيع نيروي برق شيراز

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق -برنامه ريزي استراتژيك... read more

Post

متدولوژي تدوين نقشه راه توسعه شبكه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – متدولوژي تدوين نقشه راه توسعه شبكه […]

read more

Post

تدوين آرمان مشترك و برنامه ريزي استراتژيك در شركت برق منطقه اي كرمان

به منظور درك صـحيح مفـاهيم اسـتراتژيك و تجهيـز نمـودن مديران ارشد به نگرش سيستمي […]

read more

Post

تكنيكهاي شناخت و تحليل ذينفعان با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي مطالعه موردي در شركت برق منطقهاي گيلان

امــروزه، رويكــرد ذينفعــان از اهميــت ويــژهاي در مــديريت سازمانها )اعم از خصوصي، دولتي و […]

read more

Post

تدوين الگوي برنامه ريزي استراتژيك شركت توزيع نيروي برق استان يزد

پيچيدگي روزافزون فعاليت ها و محيط پرتلاطم و متغير دنياي امروز، تصميم گيران و […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 0 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100