جست و جو مقالات

دسته بندی

کلاسه بندی بافت با استفاده از بعد فرکتال

در اين مقاله با استفاده از دو روشDifferential Box Relative Differential Box ... read more

Post

بررسی و تحلیل پدیده های انتقال حرارت زیستی در بافتهای تومورال تحت تاثیر متغیرهای فیزیکی و هندسی بافت در فرآند گرما افزایی (HYPERTHERMIA)

به منظور بررسی تاثیر متغیرهای فیزیکی و هندسی بر رفتار حرارتی بافت تومورال یک […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100