جست و جو مقالات

دسته بندی

الگوريتم جديد در بازآرايي شبكه هاي توزيع نيروي برق با درنظرگرفتن تواٌم تلفات و بارگيري متعادل شاخه ها

در اين مقاله روش تركيبي جديدي براي بازآرايي شـبكههـاي توزيع... read more

Post

بازآرايي شبكه هاي توزيع با هدف بهبود تلفات توان وكاهش انحراف ولتاژ با استفاده از الگوريتم تركيبي ISFLAدر قالب فازي

بازآرايي شبكههاي توزيع كه با مجموعهاي از عمليات كليدزني صورت ميگيرد، روشي ساده و […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagPi
0.00 KB 1 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100