جست و جو مقالات

دسته بندی

زوال پره گردان

جهت یابی خطا در حضور منابع تولید پراکنده دور

دانلود مقاله : جهت یابی خطا در حضور منابع تولید پراکنده دور بیست... read more

Post زوال پره گردان

رله جهتي بر مبناي حالات گذرا براي اتصال

دانلود مقاله : رله جهتي بر مبناي حالات گذرا براي اتصال بیست و پنجمین […]

read more

Post زوال پره گردان

حذف بار هوشمند بر اساس اضافه بار خطوط بحراني

دانلود مقاله : حذف بار هوشمند بر اساس اضافه بار خطوط بحراني بیست و […]

read more

Post زوال پره گردان

هايبريد براي حفاظت ضد جزيره اي با استفاده از رله هاي فركانسي

دانلود مقاله : هايبريد براي حفاظت ضد جزيره اي با استفاده از رله هاي […]

read more

Post زوال پره گردان

نانو ذرات (PCB) تجزيه پلي كلرو باي فنيل CdS و ZnS

دانلود مقاله : نانو ذرات (PCB) تجزيه پلي كلرو باي فنيل CdS و ZnS […]

read more

Post زوال پره گردان

مدل الكتريكي – حرارتي محدودساز ابررسانايي نوع شيلد

دانلود مقاله : مدل الكتريكي – حرارتي محدودساز ابررسانايي نوع شيلد مغناطيسي و طراحي […]

read more

Post زوال پره گردان

سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در جلوگیری از سوختن

دانلود مقاله : بررسی نقش عملکرد مناسب سیستم حفاظت پست های فوق توزیع در […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

حفاظت شبكه توزيع در برابر جزيره شدن

حفاظت شبكه توزيع در برابر جزيره شدن با استفاده از روشهاي تشخيص الگو بیست […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی

طرح های حفاظتی دیستانس مخابراتی  DUTT ،PUTT و POTT در خطوط انتقال سه پایانه […]

read more

Post شبكه عصبي مصنوعي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي

تشخيص خطاي داخلي از جريان هجومي در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از تبديل S […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 10 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 8 downloads