جست و جو مقالات

دسته بندی

سیستم گویای اعلام ریسک فاکتور قلبی براساس اطلاعات دریافتی از طریق خط تلفن و پردازش فازی

نظر به افزایش روزافزون بیماریهای قلبی درکشور دراین مقاله... read more

Post

سیستم گویای اعلام ریسک فاکتور قلبی بر اساس اطلاعات دریافتی از طریق خط تلفن و پردازش فازی

نظر به افزاش روز افزون بیماری های قلبی در کشور در این مقاله سعی […]

read more

Post

کاربرد ANFIS در علامت گذاری طنین سیگنال صحبت

در این مقاله استفاده از شبکه وفقی استنتاج فازی یا ANFIS برای علامت گذاری […]

read more

تازه ترین مقالات


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 3 downloads

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 71

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/docs/domains/doc.iran-micro.com/public_html/wp-content/plugins/download-manager/libs/class.Package.php on line 100