جست و جو مقالات

دسته بندی

کاربرد شبکه های عصبی در ارزیابی انواع اتصال کوتاه، تشخیص نوع خطا و تعیین محل خطا در شبکه های قدرت

در شبکه های قدرت ، شناسایی و تعیین محل و نوع اتصال کوتاه... read more

Post

تحلیل و بررسی آسیب دیدگی محدودکنندههای ولتاژ شیلد در خط انتقال کابلی 231 kVدر شهر مشهد

محدودکنندههای ولتاژ شیلد ( )SVLs2از اجزای مهم حفاظت خطوط انتقال کابلی میباشند. به همین […]

read more

Post

تحلیل آماری وقوع خطا و اتصال کوتاه در شبکه برق ایران

در این مقاله یک روش مدرن و جدید برای حفاظت ترانسفورماتور های قدرت در […]

read more

تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 10 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 8 downloads