تازه ترین مقالات

 


تشخیص آریتمی های بطنی بر اساس مکان هندسی ریشه های مدل

تشخیص انواع آریتمی های بطنی در سیستمهای...


طراحي پايدارساز سيستم قدرت به كمك شبكه عصبي مصنوعي

پايدارسازهاي قدرت جهت ايجاد سيگنالهاي...Time-Domain Analysis of Electromagnetic Field Distribution inside a TEM Cell

Transverse electromagnetic mode cells (TEMCells) are used for...


پاسخ تقاضا در سيستمهاي تجديد ساختاريافته

پاسخ تقاضا يكي از مسائل مطرح در سيستمهاي...


ارائه یک روش جدید امنیتی در سیستم های فایل توزیع شده

سیستم های فایلهای توزیع شده ابزار...


طراحی کنترل کننده فازی با VHDL

در اين مقاله شيوه ای برای طراحی يک...

جست و جو مقالات

دسته بندی