تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 8 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 4 downloads
 

تولید پراکنده انرژی در ایران

هدف اصلی این مقاله بیان نتایج حاصل...


بررسي راه کارهاي مختلف در پردازش صحبت Speech Recognition

در اين مفاله راهکارهاي مختلفي که اکثرا...


بررسی عوامل شيوع و گسترش کرم های اينترنتی و روشهای مقابله با آنها

درسال های اخير تقريبا هرمـاه خـبری...


سیستم های چند پردازنده

سیستم های چند پردازنده سیستم هایی...


الگوریتم طراحی و ساخت یک روبات line following

در این مقاله به بررسی طراحی و ساخت...


فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعه

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات...


پیاده سازی ساختار آموزش الکترونیکی در یک دانشگاه نظارتی

پیاده  سازی ساختار آموزش اآموزش الکترونیکی...


DCS

در این مقاله سعی شده است که تعریف به...


جستجوی اطلاعات مبتنی بر مدل های اطلاعاتی wp-awp-awps به وسیله سیستم فازی

هدف از این مقاله چگونگی اعلام موجودیت...

جست و جو مقالات

دسته بندی