تازه ترین مقالات

AVR Programming
0.00 KB 7 downloads
مجلاتThe MagaPi
0.00 KB 4 downloads


انرژی زمین گرماییکنترل کننده اتوماتيک ولتاژ در سد کرخه

يک بدليل نياز فراوان کشور به توليد...


A CASE STUDY OF RELIABILITY CALCULATIONS AND FAILURES ANALYSIS FOR POWER TRANSFORMERS

This paper describes the case study of the reliability of subtransmission...


افزایش نیروی وارد بر آرمیچر تفنگ ریلی با ایجاد شکاف در آن

با توجه به اینکه نیروی جلو برنده آرمیچر...


The Significance of Output Mapping in Fuzzy Automata

Automata are the prime example of general computational systems...


NOISY SPEECH RECOGNITION THROUGH THE TDRC ANALYSIS

In previous work the two dimensional root cepstrum (TDRC) has...


به کار گیری روش بیزی برای بهوبد کار آیی روش شکل دهی پرتو مبتنی بر MAXIMUM SINR

روش های سنتی شکل پرتو دهی وفقی حساسیت...


MMI Couplers Effect on Insertion Losses in Arrayed Waveguide Gratings

In this paper we present design and modeling of insertion losses...


Development of a Digital Motor Universal Management Relay Simulator

In this paper a new interactive simulation environment is proposed...


ارائه آلگوریتمی در محاسبات روشنایی داخلی و نرم افزار مربوطه

در انجام محاسبات روشنایی داخلی نوعا...

جست و جو مقالات

دسته بندی