تازه ترین مقالات
کتاب مکاترونیک از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Mechatronics For The Evil Genius نویسنده...


کتاب گجت های الکترونیکی از مجموعه Evil Genius

نام انگلیسی کتاب : Electronic Gadgets For The Evil...


کتاب سنسور های الکتریکی از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Electronic Sensors For The Evil...


کتاب مدار های الکترونیکی از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Electronic Circuits For The...


کتاب پروژه های برد Raspberry Pi از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Raspberry Pi Projects For The...


کتاب پروژه های تلفن از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Telephone Projects For The Evil...


کتاب پروژه هایی با میکروکنترلر AT-Tiny از مجموعه Evil Genius

نام انگلیسی کتاب : Tiny AVR Microcontroller Projects...


کتاب 50 پروژه خارق العاده اتومبیل از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : 50Awesome Auto Pojects For The...


کتاب 50 پروژه ساخت راکت از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : 50Model Rocket Projects For...

جست و جو مقالات

دسته بندی