Multiplier 54 x 54 bit طراحي و بهينه سازي

در طرح ها و سيستم هاي مختلف ، ماژول هاي متفاوتي به كار مي روند . با پيشرفت روز ا فزون تكنولوژي ، سيستمي كه مصرف ا نرژي و تاخير مينيمم، سرعت و بازدهي حداكثر را داشته باشد موفق و پايدارتر خواهد بود . با توجه به اهميت و كاربرد ا وارف ن ماژو ل هاي ضرب كننده در CPUها، مدارات ديجيتال ، مدارت رياضي و ، Floating Pointسعي بر اين است كه ميزان تاخير ماژو ل ضرب كننده را تـا حد امكان كاهش دهيم تا نتيجه خروجـي و سيسـتمهايي كـه از ضـرب كننـده ا سـتفا ده مـي كننـد سـريعترو بـازدهي افـزايش يابـد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *