شبكه عصبي مصنوعي

سيستم CPP نيروگاه سيكل تركيبي يزد

سيستم CPP نيروگاه سيكل تركيبي يزد

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – بررسی عملکرد سيستم CPP نيروگاه سيكل تركيبي يزد و ارائه پيشنهاد جهت رفع معايب آن

طراحي اوليه سيستم CPP نيروگاه يزد بر اساس رزين پريكوت OH-/ NH4+ و نسبت 2 به 1 كاتيون به آنيون انجام

شده است. انتظار اوليه اين بود كه اين سيستم حداقل به مدت 20 روز كار كند اما افزايش pH سيكل و خوردگي آلومينيوم

نشان داد كه اين رزين براي سيكلهاي با برج آلومينيوم مناسب نمي باشد.

با توجه به هزينه هاي انجام شده و طراحي از رزين فرم OH-/H+

به جاي رزين آمونياكي طي چهار مرتبه استفاده گرديد اما عمر اين رزين با توجه به طراحي موجود و وزن

رزين مورد استفاده كوتاه و كمتر از 100 ساعت بود و هزينه  زيادي را براي شارژ مجدد، ني روي انسا ني، مصرف آب و …

بدنبال داشت. همچنين بدليل بالا بودن دما ي آب ورودي به CPP

(محدوده 65-48 درجه سانتيگراد بر اساس فصول سال و دمای محیط)،

ميزان جذب سيليس بسيار پايين بوده و استفاده از نسبت 2 به 1 باعث دور ريز مقدار زيادي رزين

آنيوني اشباع نشده به هنگام اشباع رزينهاي كاتيوني ميگرديد.

طي محاسبات انجام شده و با توجه به نتايج عملكرد سيستم CPP مشخص گرديد كه رزين پريكوت OH-/H+ به علت

هزينه زياد و طول عمر كم براي سيستم CPP نيروگاه يزد و  نيروگاههاي مشابه مقرون به صرفه نيست.

همچنين با توجه به شرايط سيكل و پايين بودن غلظت سيليس در فاز بخار، به نظر مي رسد استفاده

از نسبتهايي با رزين كاتيوني بيشتر مانند

1:4 ، 1:6 یا 1:9 كاتيون به آنيون نه تنها مشكلي در سيكل ايجاد نميكند بلكه مقرون به صرفه تر نيز مي باشد .

همچنين عبور درصدي آب سيكل از CPP باعث افز ايش زمان كار رزين و كنترل بهتر شرايط ميگردد.

محمدرضا ميرجليلي – سيد محمدرضا كاظمي – محمد تقي جوكار – بهنوش مجاهدي
شركت مديريت توليد برق يزد
ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *