ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد با کاربرد مدل یابی معاملات ساختاری

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺣﻮزه های کاری مرتبط با ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ ﻳﺰد؛

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ بر تاثیر عوامل زمینه ای مدیریت دانش با کاربرد مدل یابی معاملات ساختاری

در عصر دانایی محوری امروز، سازمان ها در صددند تا از طریق ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد، به اهداف و استراتژی های خود دست پیدا کنند. پژوهش حاضر به منظور نشان دادن تاثیر عوامل زمینه ای مدیریت دانش بر عملکرد صورت گرفت .

جامعه آماری پژوهش کارکنان حوزه بهره برداری (از نظر محل فعالیت حوزه های کاری مرتبط با مشترکین) شرکت توزیع برق شهر یزد می باشند و اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شدند.

اهمیت روز افزون دانش در سازمان های امروزی ،مسبب ایجاد اقتصادی تحت عنوان اقتصاد دانش محور شده است.اقتصاد دانش محور تمام سازمان ها را برآن داشته تا برای کسب موفقیت های کنونی و آتی و حتی بقا خود ، به دنبال اتخاذ ابتکاراتی در زمینه ابزار ها، تکنیک ها و فلسفه های مدیریتی جدید باشند که از جمله آنها سیستم های مدیریت دانش میباشد.

تحلیل علی در آزمون فرضیه اصلی نشان میدهد هر چند تمام ی ابعاد زمینه ای مدیریت دانش در تمامی ابعاد عملکرد سازمانی تاثیر نگذاشتند، اما می توان گفت مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر دارد و این ضریب تاثیر 79 % می باشد لذا تاثیر عوامل زمینه ای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی اثبات شد .

بی شک توجه به حفظ وضعیت و بهبود عواملی که ارتباط قوی در مقیاس مدیریت داشتند و تلاش در جهت تقویت عوامل ضعیف تر، عملکرد شرکت را در جایگاه بهتری قرار خواهد داد.

فاطمه شاکری

شرکت توزیع برق استان یزد

واژه های کلیدی:

مدیریت دانش، عملکرد، ، شرکت توزیع برق، یزد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *