‌ تاثير يارانه ‌ ها بر ميزان سودآوري سيستمهاي توليد همزمان برق و حرارت در صنايع ايران- مطالعه موردي

 امروزه با افزايش مصرف سوخت هاي فسيلي و راندمان پايين سيستمهاي سنتي توليد انرژي الكتريكي، ايجاد راهكاري به هدف بهبود روند مصرف انرژي، كاهش تلفات و افزايش قابليت اطمينان شبكه ضروري بهنظر ميرسد. در كشور ما با وجود سوبسيدهاي سنگين برروي حاملهاي انرژي و تعرفه هاي پايين برق و گاز، رشد مصرف همواره روندي صعودي داشته و راندمان مصرف انرژي بسيار پايين است. در شرايط فعلي، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و واقعي ساختن قيمت حامل هاي انرژي مي تواند نقش بسزايي در كاهش مصرف و هزينه های توليد و توزيع انرژي داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *