یک رویکرد تحمل پذیر خطا براي عاملهاي متحرك در سیستم FLASH

در طی سالهاي گذشته بحث عامل (Agent) که ابتدا در قلمرو هوش مصنوعی مطرح شده امروزه در بسیاري از زمینه هاي کاربردي شناخته شده است. خصوصاٌ ، زیرگونه هاي عاملهاي متحرك (Mobile Agent=MA) مورد توجه و علاقه فراوانی قرار دارند. علت این توجه نیز در میان دلایل دیگر، توانایی عامل در مهاجرت آسان در طول شبکه هاي متصل مانند اینترنت و یا سیستمهاي کامپیوتري توزیع شده است. نشان داده شده که مهاجرت (حرکت) عامل بسیار سریعتر از مهاجرت پروسه هاي قدیمی است . مشابه پروسه هاي قدیمی (سنتی) عاملها در یکسیستم توزیعی، با احتمال زیاد خطاهاي سخت افزاري و نرم افزاري روبه رو هستند. تمایل به داشتن کاربردهایی با قابلیت اطمینان و یا قابلیت دسترسی بالا، اقدامات تحمل پذیري خطا را براي عاملهاي متحرك ضروري می سازد. با این وجود پلت فرمهاي عامل موجود، فاقد چنین اقداماتی هستند.در این مقاله ،افزودن عاملهاي متحرك به سیستم FLASH با مکانیزم هاي تحمل پذیري خطا، شرح داده شده، که سر انجام به یکرویکرد تحمل پذیر خطا براي عاملهاي متحرك ( FANTOMAS= Fault Tolerant Approach for Mobile Agents-) منجر می شود.

 

حجت اله حمیدي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *