یک روش جدید برای تخمین مشخصات لایه های پوست با استفاده از فراصوت

در این مقاله روشی جدید برای تخمین مشخصات پوست با استفاده از فراصوت ارایه می شود. در این روش رفتار هر لایه از پوست در برابر امواج فراصوت به صورت یک تابع تبدیل مدل شده و این تابع، به کمک روشهای شناسایی سیستم تخمین زده می شود. آزمایشها بر روی دادگان حاصل از شبیه سازی وتخمین تابع تبدیل با استفاده از آمارگان مرتبۀ بالا انجام می شود و نتایج حاصل با نتایج منتشرۀ قبلی مورد مقایسه قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *