گزارش کارآموزی در یک شرکت فنی و حفاظتی

احتمال آتش سوزي در هر محلی ذهنیت افراد را به مخاطره می اندازد لذا وجود سیستمی جهت اعلام خطر آتش سوزي باعث تسريع در امر اطفاء حريق می گردد . اين سیستم از طرف سازمان آتش نشانی براي ساختمانهاي با تعداد واحد بالا اجباري گرديده و صاحبان اين ساختمانها موظف به اجراي چنین سیستمی می باشند.

طراحی يك سیستم اعلام حريق كاملا تخصصی است و در نظر گرفتن موارد خاصی در طراحی اين دستگاهها از اهمیت ويژه اي برخوردار است . توصیه می شود براي اجراي سیستم اعلام حريق بدلیل ويژگیهاي اين سیستم و ايجاد مسئولیت در قبال اجراي پروژه ، آنرا توسط افراد آگاه در اين زمینه و نیز با تجهیزات استاندارد و قابل اعتماد انجام دهید . سیستم هاي اعلام حريق در يك ساختمان طراحی می گردد تا قبل از اين كه حريق مشکل ساز و غیرقابل كنترل شود ؛ اعلام و اخطارداده و سیستم هاي بعدي را فعال سازد . در صورتیکه حريق در لحظات اولیه كشف گردد اطفاء آن بسیار آسان می باشد و خسارت ناشی از آن بسیار كم خواهد بود  .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *