گروه هاي همنواي ژنراتوري و انسجام در اتصالات سيستم هاي قدرت

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – گروه هاي همنواي ژنراتوري و انسجام در اتصالات سيستم هاي قدرت

دانلود مقاله : روشي نوين براي تعيين گروه هاي همنواي ژنراتوري و انسجام در اتصالات سيستم هاي قدرت با استفاده از ضريب سنكرونيزاسيون ميان ژنراتورهاي شبكه

در اثر بروز حوادث پي در پي در سيستم هاي قدرت ،

گروه هاي همنواي ژنراتوري ايجاد شده و شبكه را از لحاظ سنكرونيزم به بخش هاي جدا از هم تقسيم نموده و سيستم را

به سمت ايجاد جزيره هاي ناخواسته و كنترل نشده سوق مي دهند.

از آنجاكه گروه هاي همنواي ژنراتوري و نحوه ي رفتار آنها در مسايل جزيره سازي سيستم هاي قدرت بسيار

حائز اهميت مي باشد، در اين مقاله روش نويني براي تعيين گروه هاي همنواي ژنراتوري و همچنين تعيين ميزان

يكپارچگي و انسجام در اتصالات خطوط شبكه با استفاده از ضريب سنكرونيزاسيون ميان ژنراتورهاي شبكه معرفي مي گردد.

 

با استفاده از روش معرفي شده ، علاوه بر تعيين

گروه هاي همنواي ژنراتوري در هر نقطه كاري سيستم، ميزان

يكپارچگي و انسجام در اتصالات شبكه با استفاده از پارامتر ميانگين درايه هاي ماتريس ضرايب سنكرونيزاسيون پريونيت شده (AKs) مشخص مي گردد.

 

اين پارامتر مي تواند بخوبي بيانگر وضعيت سيستم قدرت از لحاظ انسجام و يكپارچگي

اتصالات درون شبكه اي و همچنين سنكرونيزم ژنراتورهاي سيستم بوده و به تعيين زمان مناسب جهت جزيره اي سازي

كنترل شده در سيستم رهنمود سازد. روش معرفي شده بر شبكه 39 باس IEEE اعمال گشته است.

نتايج حاكي از آن است كه اين روش بخوبي گروه هاي همنواي ژنراتوري را تشخيص داده و مراحل تضعيف سيستم

در بستر حوادث پي در پي و زمان مناسب جهت جزيره اي سازي سيستم قدرت را نمايش مي دهد.

 

محمدرضا آقامحمدي – حمزه داوري كيا  -محمد حسين كاظمي

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *