گروه بندي جديد آلارم هاي فوق توزيع

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارائه گروه بندي جديد آلارم هاي فوق توزيع با پوشش آلارم هاي پستهاي DCS

دانلود مقاله : ارائه گروه بندي جديد آلارم هاي فوق توزيع با پوشش آلارم هاي پستهاي DCS

امروزه كنترل و نظارت مناسب در سيستم هاي قدرت با توجه به گستردگي آن و سطوح مختلف ولتاژ بعنوان يكي از مباحث مهم در بهره برداري مطرح ميباشد؛ اطلاعات  مرتبط با آلارمهاي مختلف اجزاي سيستمهاي قدرت از جمله پست هاي فوق توزيع، از مهمترين اطلاعات لازم ميباشد. گستردگي و پيشرفت در پستهاي فوق توزيع  (پست هاي DCS ) و بروز برخي مشكلات فني و مديريتي در نحوه واكنش در مقابل دريافت آلارمهاي فوق توزيع، لزوم گروه بندي آلارمها را مشخص ميسازد. در اين  راستا ويرايش و معرفي گروه بندي آلارمهايي كه براي تمام تيپ پستهاي فوق توزيع جامعيت داشته باشد از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين سبب در اين مقاله  سعي بر اين است كه با بررسي هاي علمي-فني، گروه بندي جامعي براي پستهاي فوق توزيع كشور كه آلارمهاي پستهاي DCS را نيز شامل ميشود، ارائه گردد. در  اين مقاله از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) كه يكي از روش هاي تصميم گيري چند ديدگاهي MADM ميباشد، استفاده شده است . در AHP به كمك نظرات  كارشناسان و مهندسان در كنار معيارهاي علمي و اقتصادي، ويرايش جديد و كامل تري از گروه بندي آلارم ها بدست مي آيد. در اين بررسي از نرم افزار Expert-Choice براي پياده سازي روش AHP استفاده شده است.

محسن كيا – محمدرضا گيوه اي – محمدحسين شمس – قاسم كرمي

دانشگاه صنعتي شريف – شركت موج نيرو
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *