کنترل کننده اتوماتيک ولتاژ در سد کرخه

يک بدليل نياز فراوان کشور به توليد انرژي و نقش آن در کشور، نيروگاه ها به اجزاي اصلي توسعه ي صنعتي تبديل شده اند. مطمئنا قلب هر نيروگاه، ژنراتور آن بوده که وظيفه توليد انرژي الکتريکي را بر عهده دارد، اما در کنار اين ژنراتور ادواتي وجود دارند تا راه اندازي، عملکرد صحيح، پايداري و استاندارد بودن خروجي ژنراتور را کنترل کنند؛ يکي از اين ادوات که از اساسي ترين حلقه هاي نيروگاه )شامل حلقه کنترل ولتاژ و کنترل فرکانس )گاورنر(( مي باشد کنترل کننده اتوماتيک ولتاژ ) (AVRژنراتور است که در اين مقاله پس از معرفي کلي و اجمالي سيستم هاي AVRبه بررسي -يک نمونه از اين ادوات که در سد کرخه در حال کار مي باشد پرداخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *