کنترل پمپ تزریق بابکارگیري کنترلر PID دیجیتال

پیشرفت علوم پزشکی در همه زمینه هاي بالینی و جراحی باعث گردیده است استفاده از دستگاههایی پیشرفته، لازم و ضروري گردند . در این میان پیشرفت و ترقی  بیشتر مرهون و معلول استفاده و بهره گیري از علوم مهندسی از جمله مکانیک، برق و کامپیوتر بوده است ، چه در غیر این صورت ساخت بعضی از دستگاههاي مهندسی پزشکی میسر نمیگردید. از جمله این دستگاهها،دستگاه پمپ تزریق است که قدمت آن حدود چند دهه است. تزریق خودکار ، پیوسته و کنترل شده براي بیماري هایی از قبیل دیابت،سرطان پیشرفته گردن رحم زنان و عفونتهاي مجاري تنفسی و قلبی با دوز مشخص توسط این دستگاه مهندسی پزشکی انجام میپذیرد ، در این مقاله نتایج عملی طراحی و ساخت این دستگاه به همراه شبیه سازي و پیاده سازي عملی الگوریتم PID دیجیتال بر روي آن آمده است . ساخت این دستگاه و نتایج شبیه سازي و عملی نشان میدهد چنانچه شرایط تولید آن فراهم گردد باعث بهینه سازي اقتصادي و صرفه جویی ارزي خواهد گردید .

 

امید مهديیار-مسعود آزادي- مهدي دیانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *