کنترل پروسه هاي صنعتی و تنظیم پارامترهاي کنترل گر PID توسط به کارگیري الگوریتم ژنتیک

با مطالعه دقیق کتب ، درباره کنترل کننده هاي PID متوجه یک ازدیاد گیج کننده اي از تکنیکهاي موجود براي سیستم هاي ساده و بر عکس یک کمبود عمده در تکنیک هاي موجود براي سیستم هاي پیچیده تر می شویم . عموماً تکنیک هاي اعمال شده به سیستم هاي ساده براي سیستم مرتبه بالاتر مناسب نیستند و علاوه بر این ، این روش ها حتی براي سیستم هاي ساده نیز مکرراً بی نتیجه می مانند به عنوان مثال هنگامی که سیستم داراي تاخیر زمانی باشد . الگوریتم ژنتیکاین مشکل را با ارائه دادن یک روش تنظیم سازي عمومی که قابل اعمال به گونه هاي وسیع اي از سیستم هاست ، حل کرده است.این مقاله اعمال الگوریتم ژنتیک به چند سیستم نمونه را نشان میدهد و نتیجه حاصله را با نتیجه اي که از روش هاي متداول تنظیم سازي بدست آمده ، مقایسه می کند . نتیجه شیبه سازي ها نشان می دهد که الگوریتم ژنتیکبر بسیاري از سیستم ها که تنظیم سازي آنها دشوار استغلبه کرده و نتایج قانع کننده اي در این سیستم ها تولید نموده است.

 

محمد باقر فروحی منجیلی  , حسن ابراهیمی راد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزي- دانشکده مهندسی برق
دانشگاه تهران – گروه مهندسی برق و کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *