کنترل دسترسی آگاه از زمینه و مبتنی بر تاریخچه در محیط هاي محاسباتی فراگیر

ظهور ابزارهاي هوشمند، وسایل سیار و حسگر ها، امکانات لازم را براي ایجاد محیط هاي محاسباتی فراگیر فراهم کرده است. در این محیط ها تقابل کاربران با اطلاعات به صورت هر جا و هر زمان انجام می شود. این محیط ها چالش هاي امنیتی خاص خود را دارند. یکی از مهمترین این چالشها کنترل دسترسی به اطلاعات فراگیر است. اطلاعات زمینه اي می تواند از جمله عوامل مهم دخیل در کنترل دسترسی در این محیط ها باشد. از طرف دیگر دسته اي از مکانیزمهاي کنترل دسترسی وجود دارند که بر اساس تاریخچۀ دسترسی ها کار می کنند به این ترتیب که سیستم، تاریخچه اي از دسترسی هایی که یک کاربر یا پروسس تاکنون انجام داده است را
نگهداري میکند و از این اطلاعات براي تصمیم گیري استفاده میکند. در این پژوهش مدلی ارائه می شود که از هر دو عامل اطلاعات زمینه اي و اطلاعات تاریخچه اي براي کنترل دسترسی در محیط هاي محاسباتی فراگیر استفاده میکند. این مدل بر اساس مدل کنترل دسترسی نقش مبنا عمل میکند.

 

آزاده عمرانی، ساره سادات امامی، مرتضی امینی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده کامپیوتر

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- دانشکده برق

دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *